Valgkomiteens innstilling til styre i Orkla ASA

Orklas bedriftsforsamling skal i sitt møte 22. mai velge nye styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling er vedlagt.