Vedr. Orklas kjøp av aksjer i Elkem

14.01.2005: Det vises til meldinger 10. januar og 13. januar 2005 i forbindelse med Orklas erverv av Folketrygdfondets, Storebrands og DnB NORs aksjer i Elkem ASA ("Elkem"), samt til pressemelding fra Sapa AB av i dag.

Ervervene medfører en eierandel for Orkla på 50,03 % i Elkem. Som følge av Elkems eierandel i det svenske børsnoterte selskapet Sapa AB (71,5 % av aksjene / 73,1 % av stemmene), har Orkla i henhold til svenske børsregler om indirekte erverv plikt til å fremsette tilbud på kjøp av samtlige aksjer i Sapa AB som ikke er eid av Elkem. Orkla har til hensikt å fremsette et slikt tilbud basert på gjennomsnittskursen de siste 20 dagene.