Vedrørende tilbudet på A-aksjer i Jotun AS

Det vises til børsmelding av 31. august 2011 vedrørende Orklas tilbud om kjøp av A-aksjer i Jotun AS. Orkla har i dag mottatt melding fra Odd Gleditsch d.y. om at medlemmer av Gleditsch-familien, som til sammen eier ca 53,7% av aksjekapitalen i Jotun, har besluttet å ikke akseptere Orklas tilbud på A-aksjene.

Orkla ASA
Oslo, 8. september 2011


Ref.:

Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 22 54 44 86/ +47 917 63 491

 

Direktør Investor Relations

Rune Helland

Telefon +47 22 54 44 11

 

Ass. Dir. Investor Relations

Siv M. Skorpen Brekke

Telefon +47 22 54 44 55

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12