Veiviser i EU-regler

Aud Mari Folden fungerer som Orklas guide i EUs regeljungel. I Brussel følger hun med på regelendringer, overvåker utviklingen i råvarepriser og driver med lobbyvirksomhet i forhold til handels- og landbrukspolitikk. For det som skjer i EU på dette feltet kan ha både positive og negative konsekvenser for Orklas virksomheter.

Orklas EU-kontor ble startet av Nora i mars 1993. Kontoret skulle følge med på de handelspolitiske konsekvensene for Orkla ved både et ja og et nei til norsk EU-medlemskap. Etter Norges nei i 1994 hadde virksomheten fortsatt livets rett - kanskje mer enn noensinne.
- Handelspolitiske rammebetingelser har de senere år fått stadig større betydning for næringsmiddelindustrien. For Orkla er det ekstra viktig å følge med på denne utviklingen, fordi vi har produksjonsanlegg i så mange land, både innenfor og utenfor EU, mener Aud Mari Folden.
- Mine hovedoppgaver knytter seg til å forstå gjeldende regelverk når det gjelder tollsatser, eksportstøtte og lignende, fange opp endringer
i regelverket i en tidlig fase og forsøke å påvirke utformingen av regelverket i de tilfeller det er mulig, sier Folden.
Foreløpig bemanner hun kontoret alene, men ser frem til selskap av en kollega som skal fokusere på næringsmiddellovgivning i EU.

Forstå markedet
På bakgrunn av Orkla Foods strategi om å satse på Øst-Europa gjelder det å forstå det øst-europeiske markedet bedre. - Vi vil øke vår kunnskap om handelsavtaler mellom EU og Øst-Europa, men også mellom Norge og Øst-Europa. Dessuten er vi opptatt av hvordan utvidelsesprosessene i EU vil slå ut for Orkla. En positiv konsekvens kan være at tollbarrierene forsvinner for de nye medlemslandene, og det øker mulighetene for å flytte våre produkter over grensene. Samtidig vil konkurransen i de enkelte markedene bli tøffere, forklarer Folden.

Pølseproduksjon
Stabburets pølseproduksjon for Statoil-stasjonene i Norge og Sverige er et eksempel på hvordan det å kjenne EUs regelverk har utslag for virksomheten.
Normalt sett hadde råvarepriser og tollbarrierer gjort det ulønnsomt med pølseproduksjon i Norge for det svenske markedet. Men fordi pølsene som eksporteres til Sverige baseres på svenske råvarer, unngås høye tollsatser inn til EU.
Orklas handelspolitiske nettverk har representanter fra Stabburet, Procordia Food, Abba Seafood, Beauvais, Felix Abba, Idun Industri, Orkla Foods International, Chips Scandinavian Company, Denofa, Göteborgs Kex og Nidar.
- Jeg tilbyr min kompetanse til bedriftene. Jeg sjekker de handelspolitiske rammebetingelsene for det enkelte land og utfører andre konkrete oppgaver selskapene gir meg, forteller Folden.
Aud Mari Folden understreker at hun jobber i Brussel for å betjene Orklas virksomheter. - De som har konkrete spørsmål eller gjerne vil motta regelmessig informasjon om EUs regelverk, må gjerne ta kontakt med meg, oppfordrer hun.
Foruten Folden består Orklas handelspolitiske team av Håkon Mageli (Orkla Foods/Orkla), Agneta Nordström (Procordia Food/Orkla Foods) og Trond Aanerud (Stabburet/Orkla Foods).
- Tilsammen utgjør vi Nordens beste handelspolitiske team! smiler Folden.