Verdiutvikling for Orkla-aksjen

Orkla-aksjen har gitt bedre avkastning enn ledende indekser i 7 av 11 perioder de siste ti årene. Også over de siste tre årene har Orkla-aksjen slått indeksene med god margin.

Dette fremkommer av en oppstilling Orklas Investor Relations-avdeling har fått gjort. Talloppstillingene sammenligner avkastningen på Orkla-aksjen med Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX), Standard & Poor 500 og en såkalt "syntetisk Orkla-aksje".
 
- I beregningen av en syntetisk Orkla-aksje har vi sett på verdiutviklingen for indekser blant annet innen sektorene mat, drikke, hygiene og media, vektet innbyrdes etter områdenes omsetning i Orkla. Investeringsområdets andel er regnet ut fra porteføljens markedsverdi delt på Enterprise Value, og resultatene herfra målt mot OSEBX. Deretter har vi sett på verdiutviklingen for en slik sammensatt aksje mot Orklas reelle utvikling. I langt de fleste periodene har Orklas aksje gjort det bedre, sier IR-sjef Rune Helland.
 
Vedlegg:
Presentasjon av resultatene fra undersøkelsen. Powerpoint-presentasjonen dokumenterer aksjeavkastning for Orkla-aksjen mot Oslo Børs Benchmark Index, Standard & Poor 500 og en Orkla-syntet.