«Vi skal forbedre våre allerede sterke sider»

- Utvikling av medarbeidere og organisasjon, evne til systematisk forbedringsarbeide og lønnsom vekst er sterke trekk ved Orkla-konsernet. Disse faktorene er viktige konkurransefortrinn for oss, og de gir oss et godt grunnlag for fortsatt fremgang. Det er fordeler vi skal vite å utnytte fremover.

Finn Jebsen gir i et tiltredelsesintervju med Orkla Bulletin sterkt uttrykk for at han etter et halvt års forberedelse nå gleder seg til å ta fatt på jobben som konsernsjef. Han har i denne periode fått mange gode innspill fra høyt og lavt i organisasjonen som han vil ta med seg inn i sin nye hverdag.

-Vi har sterke merker og markedsposisjoner, vi har «menneskelig kapital» i form av kompetente medarbeidere og gode organisasjoner, og vi etterstreber kvalitet i alt vi gjør. Dette har bragt oss til dagens posisjon som ledende leverandør til nordisk handel og til krevende industrikunder over hele verden på kjemisiden. Mitt mål er å utnytte disse sterke sidene ved vår virksomhet til videre lønnsom vekst, sier Jebsen. Samtidig har jeg fordelen av at vi har stått sammen både i hovedledelsen og i konsernet for øvrig både om tenkningen, beslutningene og de forretningsmessige linjene i konsernets utvikling. Jeg føler derfor stor trygghet i det at jeg har mye å bygge videre på, sier Jebsen.

Finn Jebsen har hatt det meste av sin karriere i Orkla. Etter å ha blitt uteksaminert fra Norges Handelshøyskole i hjembyen Bergen i 1974, skaffet han seg en mastergrad fra University of California. Sin første stilling i Orkla fikk han i 1980, da selskapet fremdeles hadde 3-400 ansatte. Siden har han vært sentral i oppbyggingen av det som har blitt et av Norges største børsnoterte konsern med over 35.000 ansatte og en omsetning på over 40 milliarder kroner.