Viking Venture i rute

Det nyetablerte investeringsselskapet Viking Venture avholdt sin første generalforsamling 4. mai. Viking Venture er et teknologifokusert Venture fond, som drives av Viking Management og som skal videreutvikle teknologiselskaper til børsnotering eller industrielt salg.

Viking Venture har en investeringskapital på 180 millioner kroner, og Orkla har gått inn med 50 millioner kroner i selskapet. Gjensidige NOR, Sparebank1 Midt Norge, Nordlandsbanken, Fokus Bank og flere av de mest kjente Trondheims familiene er representert på eiersiden i Viking Venture. Også Nordlands Fylkeskommune har tro på Viking Ventures forretningsidé, og har investert ti millioner kroner i selskapet.
- Vi samarbeider bl.a. med NTNU og satser primært på teknologiselskaper, dvs. informasjons- og kommunikasjonsteknologi, marinteknologi, energi/miljøteknologi og medisinsk/bioteknologi. Vårt geografiske satsingsområde er fra Trondheim og nordover, opplyser Harald Jeremiassen. Jeremiassen har bred erfaring fra Orklas fondsavdeling innen Venture arbeid og trer inn som partner i Viking Management sammen med Erik Hagen.
- Vi har stor tro på teknologiområdet, og markedsmessig vurderer vi dette til å være det rette tidspunktet til å investere i teknologiselskaper. Venturekapitalen i vårt geografiske satsingsområde er begrenset og skjevt fordelt. Omlag 85 prosent av kapitalen i regionen er investert i fiskeri m.m. og knappe 15 prosent innen teknologi. Fordelingen mellom såkorn- og ventureinvesteringer i regionen er dessuten ubalansert, med hele 70 prosent innen såkorn og kun 30 prosent innen Venture virksomhet, sier Jeremiassen.