Webcast av 1.kvartal 2019

https://events.webcast.no/orkla-asa/presentations/orkla-asa-q1-2019-presentation