Ernæring og sunnhet

Ernæring og sunnhet: hovedmål frem mot 2025

  • Doble forbruket av produkter og tjenester som bidrar til en sunnere livsstil 15 % mindre salt og sukker
  • Inspirere til en sunnere livsstil

Orklas arbeid med ernæring og sunnhet støtter opp under FNs bærekraftsmål nummer 2 om tilgang til trygg og næringsrik mat og mål nummer 3 om god helse og livskvalitet.