Investor

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og tjenester, med en sterk base i Norden og Baltikum og en økende tilstedeværelse i andre utvalgte markeder. Orklas formål og vekststrategi er å gjøre forbrukernes hverdag bedre.

Konsernets portefølje består av mer enn 300 merkevarer av førsteklasses kvalitet med ledende markedsposisjoner. Basert på unik kunde- og forbrukerinnsikt møter Orkla forbrukertrender med sterke, lokale merkevarer.

Ved å jobbe tettere som Ett Orkla vil konsernet dele flere innovasjoner og beste praksis på tvers av markeder. Konsernet vil dra nytte av stordriftsfordeler og ta ut synergier mer effektivt, samtidig som Orklas lokale forankring ivaretas.

Orklas strategi bygger på en 365 år lang historie med verdiskaping. Virksomheten har vokst gjennom generasjoner, og tilbyr forbrukere merkevarer de stoler på og som skaper verdier for aksjonærer, medarbeidere og samfunnet. Orkla har til hensikt å videreføre denne historien i generasjoner.

Førsteprioritet for Orkla er langsiktig verdiskaping, primært drevet av organisk vekst for lokale merkevarer, forbedret lønnsomhet og oppkjøp. Konsernets strategiske målsetting er å styrke posisjonen som ledende merkevareselskap i Norden, Baltikum og andre utvalgte markeder.

Lokale merker med sterke posisjoner

Det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum

Markedsposisjoner vanligvis i området 30%-80%

Børsticker

Aktuelt

Presentasjoner

Presse- og børsmeldinger

Rapporter

Orkla bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og vi har som målsetning at alle aksjeeiere og andre aktører i finansmarkedet likebehandles når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. På investorsidene finner du resultatrapportering, så vel som relevant informasjon om Orkla-aksjen.

Vi følger Oslo Børs’ anbefaling om rapportering av IR-informasjon.

Kontakt

Elise Andersen Heidenreich

VP Investor Relations

elise.andersen.heidenreich@orkla.no

+47 951 41 147

Kari Lindtvedt

Direktør Investor Relations, Orkla ASA

kari.lindtvedt@orkla.no

+47 95 07 51 14