Investor

Orkla bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og vi har som målsetning at alle aksjeeiere og andre aktører i finansmarkedet likebehandles når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. På investorsidene finner du resultatrapportering, så vel som relevant informasjon om Orkla-aksjen.

Vi følger Oslo Børs’ anbefaling om rapportering av IR-informasjon.

Lokale merker med sterke posisjoner

Det ledende merkevareselskapet i Norden

Markedsposisjoner vanligvis i området 30%-80%

Det ledende merkevareselskapet i Baltikum

Børsticker

Aktuelt

Kontakt

Thomas Ljungqvist

Thomas Ljungqvist

Direktør Investor Relations, Orkla ASA

Thomas.Ljungqvist@orkla.no

+47 48 25 96 18

Elise Andersen Heidenreich

Kommunikasjonssjef IR og finansiell kommunikasjon

elise.andersen.heidenreich@orkla.no

+47 951 41 147