11. Godtgjørelse til styret

Det er informert om alle godtgjørelser til styret i note 5 til regnskapet for Orkla ASA.

Note 5 i regnskapet for Orkla ASA: Godtgjørelser og avtalefestede forhold