Faktisk utbetalt

Faktisk utbetalt til aksjonærvalgte styrerepresentanter og ansattevalgte styrerepresentanter i 2017.

Aksjonærvalgte styrerepresentanter

Beløp i NOK Styrehonorar inkl.
komitéarbeid
Antall
aksjer*
Stein Erik Hagen   868 333 250 010 000
Grace Reksten Skaugen   747 666 5 500
Ingrid Jonasson Blank   656 666 3 750
Lisbeth Valther   544 166 5 000
Nils K. Selte   647 333 24 000
Lars Dahlgren   542 666 4 000
Liselott Kilaas 340 000 2 500
Caroline Hagen Kjos (vara)**

*Samlet eierskap med nærstående.
**Mottar ingen honorarer.

Ansattevalgte styrerepresentanter

Beløp i NOK Fast lønn Styre-honorar Natural-ytelser Pensjons-kostnader Antall
aksjer*
Terje Utstrand 590 800 518 333 76 957 25 001 6 140

 

Roger Vangen 554 151 416 667 49 952 21 264 7 914

 

Sverre Josvanger 521 731 530 666 190 684 22 637 18 953

 

Karin Hansson (lønn i SEK) 419 828 416 667 21 936 21 831 1 387

 

*Samlet eierskap med nærstående.

Det er ikke gitt lån til eller stilt garantier for medlemmer av styret