Satser

Satser for styret, kompensasjonskomiteen, revisjonskomiteen og valgkomiteen.

Styret godtgjøres etter følgende satser fra og med 12.4.2018:

Styrets leder NOK 820 000 pr. år  
Styrets nestleder NOK 660 000 pr. år
Styremedlem NOK 522 000 pr. år
Ansattvalgt styremedlem NOK 430 000 pr. år
Varamedlem  NOK 27 500 per møte
Aksjonærvalgte styremedlemmer bosatt utenfor Norge mottar i tillegg NOK 17 500 per styremøte de deltar på, og dette vil også gjelde for aksjonærvalgte varamedlemmer
   
Kompensasjonskomiteen  
Komitéleder NOK 140 000 pr. år
Medlem NOK 105 000 pr. år
   
Revisjonskomiteen  
Komitéleder NOK 176 000 pr. år
Medlem NOK 118 000 pr. år
   
Valgkomiteen  
Komitéleder NOK 63 000 pr. år
Medlem NOK 46 000 pr. år
Ansattvalgt representant NOK 6 200 pr. møte