Note 5 Godtgjørelser og avtalefestede forhold – styrets erklæring