Orklas styre gjenvalgt

Torsdag 20. april ble det gjennomført ordinær generalforsamling i Orkla ASA. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg.

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for ett år:

Stein Erik Hagen, Grace Reksten Skaugen, Ingrid Jonasson Blank, Lisbeth Valther, Nils Selte og Lars Dahlgren.

I tillegg ble Liselott Kilaas valgt som nytt aksjonærvalgt styremedlem.

Caroline Hagen Kjos ble gjenvalgt som personlig varamedlem for de to styremedlemmene nominert av Canica: Stein Erik Hagen og Nils Selte.

Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder for ett år, og Grace Reksten Skaugen ble valgt som nestleder for ett år.

Kontakt

Elise Andersen Heidenreich

VP Investor Relations

elise.andersen.heidenreich@orkla.no

+47 951 41 147

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

hakon.mageli@orkla.no

+ 47 928 45 828

Mer info/CV