Generalforsamling 2018

Orklas ordinære generalforsamling ble holdt 12. april 2018 i Ingeniørenes Hus Møtesenter i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2017 med kroner 2,60 pr. aksje.
Utbyttet vil bli utbetalt 25. april 2018 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg og ble gjenvalgt for ett år. I tillegg ble Peter Agnefjäll valgt som nytt aksjonærvalgt styremedlem.