Valg av medlemmer til styre og valgkomité

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til valgkomiteens leder eller sekretær innen utløpet av uke 7, 2018.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til valgkomiteens leder eller sekretær innen utløpet av uke 7, 2018.

Generalforsamlingen i Orkla ASA har i henhold til vedtektene § 13 valgt en valgkomité bestående av Anders Christian Stray Ryssdal, leder, Leiv Askvig, Karin Bring Orgland og Nils-Henrik Pettersson. I tillegg representerer Vidar Dahl de ansatte ved innstilling av styrets leder og nestleder.

Det følger av vedtektene § 13 at valgkomiteen i Orkla ASA skal: ”fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til styret. Valgkomitéen skal videre fremlegge forslag om valg av styreleder.”

I tillegg følger det av instruks for valgkomiteen § 3.1 at valgkomiteen skal innstille til generalforsamlingen:

«valg av medlemmer til og leder av valgkomiteen».

1. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg våren 2018 (alle ble valgt i 2017 for ett år):

Stein Erik Hagen (medlem 2004)
Grace Reksten Skaugen (medlem 2012)
Ingrid Jonasson Blank (medlem 2013)
Lisbeth Valther (medlem 2013)
Lars Dahlgren (medlem 2014)
Nils Selte (medlem 2014)
Liselott Kilaas (medlem 2017)
Caroline Hagen Kjos (varamedlem for Hagen/Selte 2016)

2. Leder og nestleder av styret er på valg våren 2018:

Stein Erik Hagen ble i 2017 valgt som leder (styreleder 2006) og Grace Reksten Skaugen som nestleder av styret for ett år (nestleder 2013)

3. Medlemmer av valgkomiteen som er på valg våren 2018 (øvrig medlem gjenvalgt i 2017 for 2 år):

Følgende medlemmer av valgkomiteen ble i 2016 valgt for en periode på 2 år:

Leiv Askvig (medlem 2005)
Karin Bing Orgland (medlem 2014)
Anders Christian Stray Ryssdal (medlem 2014)

4. Leder av valgkomiteen er på valg våren 2018:

Anders Christian Stray Ryssdal ble i 2016 valgt som leder.

****************

Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til:

Valgkomiteen i Orkla ASA
v/ leder Anders Christian Stray Ryssdal,
c/o Orkla ASA,
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo

eller til

Orkla ASA
v/ konserndirektør Karl Otto Tveter
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
karl.otto.tveter@orkla.no

Innspill og forslag til valgkomiteen må være denne i hende innen utløpet av uke 7, 2018.