Generalforsamling 2019

Orklas ordinære generalforsamling blir holdt 25. april 2019 i Ingeniørenes Hus Møtesenter i Oslo.