Innkalling til Generalforsamling 2019_webversjon_norsk