Generalforsamling 2020

Orklas ordinære generalforsamling vil bli avholdt 16. april 2020 i Oslo.