Tilleggsinformasjon til sak 3 om langtidsinsentivordningen (LTI)