Vedlegg til innkallingen sak 6_sammenstilling nåværende og foreslått nye vedtekter