Orklas vedtekter

Vedtektenes formålsparagraf avgrenser og spesifiserer selskapets virksomhet. Oppdatert 25. april 2019.