Orklas vedtekter

Vedtektenes formålsparagraf avgrenser og spesifiserer selskapets virksomhet. Oppdatert 16. april 2020.