Valg av medlemmer til styre og valgkomité

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til valgkomiteens leder eller sekretær innen utløpet av uke 7, 2021.

Generalforsamlingen i Orkla ASA har i henhold til vedtektene § 6 valgt en valgkomité bestående av Anders Christian Stray Ryssdal, leder, Nils-Henrik Pettersson, Kjetil Houg og Rebekka Glasser Herlofsen. I tillegg representerer Vidar Dahl de ansatte ved innstilling av styrets leder.

Det følger av vedtektene § 6 at valgkomiteen i Orkla ASA skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og eventuelle varamedlemmer for disse, og valg av medlemmer til valgkomiteen.

I tillegg følger det av instruks for valgkomiteen § 3.1 at valgkomiteen skal innstille til generalforsamlingen leder av valgkomiteen. Videre følger det av samme bestemmelse at valgkomiteen skal innstille til valg av styrets leder.

  1. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg våren 2021 (alle ble valgt i 2020 for ett år):

Stein Erik Hagen (medlem 2004)
Ingrid Jonasson Blank (medlem 2013)
Nils Selte (medlem 2014)
Liselott Kilaas (medlem 2017)
Peter Agnefjäll (medlem 2018)
Anna Mossberg (medlem 2020)
Anders Kristiansen (medlem 2020)

Caroline Hagen Kjos (varamedlem for Hagen/Selte 2016)

  1. Styreleder er på valg våren 2021

Stein Erik Hagen (styreleder siden 2006) ble i 2020 valg til styreleder for en periode på 1 år.

  1. Medlem av valgkomiteen som er på valg våren 2021 (øvrig medlemmer valgt i 2020 for 2 år):

Følgende medlem av valgkomiteen ble i 2019 valgt for en periode på 2 år:

Nils-Henrik Pettersson (medlem 2009)

***

Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til:

Valgkomiteen i Orkla ASA
v/ leder Anders Christian Stray Ryssdal,
c/o Orkla ASA,
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo

eller til

Orkla ASA
v/ juridisk direktør Camilla Robstad
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
camilla.robstad@orkla.no 

Innspill og forslag til valgkomiteen må være denne i hende innen utløpet av uke 7, 2021.