Finansielle nøkkeltall

En oversikt over Orklas netto rentebærende gjeld og NIBD / R12 EBITDA per årsslutt 2015-2019 følger under.