Finansielle nøkkeltall

En oversikt over Orklas netto rentebærende gjeld og netto gjeldsgrad per årsslutt 2014-2018 følger under.

 

Note: Netto gjeldsgrad = Netto rentebærende gjeld / bokført egenkapital

Ny IFRS 16 Leieavtaler trer i kraft 1. januar 2019 og krever balanseføring som eiendel av neddiskonterte rett-til-bruk leieavtaler med tilhørende betalingsforpliktelser. Dette vil øke rapportert netto rentebærende gjeld med ca. NOK 1,4 mrd.