Finansielle nøkkeltall

En oversikt over Orklas netto rentebærende gjeld og netto gjeldsgrad per årsslutt 2013-2017 følger under.

Netto rentebærende gjeld og netto gjeldsgrad

Note: Netto gjeldsgrad = Netto rentebærende gjeld / bokført egenkapital