Om Orkla-aksjen

Orkla er et allmennaksjeselskap, og selskapet er etablert under norsk lovgivning. Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK. Alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige.