ADR

Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK. I tillegg kan Orkla-aksjen handles gjennom Orklas Level-1 ADR-program i USA.

ADR (American Depositary Receipts) er et omsettelig U.S. sertifikat som representerer eierskap av aksjer i ikke-U.S. selskap. ADR er notert i, og handles i USD. Disse aksjene har de samme aksjonærrettighetene som ordinære aksjer. En ADR tilsvarer en ordinær aksje.

ADR informasjon

Symbol: ORKLY
CUSIP: 686331109
Exchange: OTC
Ratio: 1:1
Country: Norway
Depositary: BNY (Sponsored)
Custodian: DnBNOR Bank ASA
Effective Date: Nov 12, 2002
Underlying SEDOL: B1VQF42
Underlying ISIN: NO0003733800
U.S. ISIN: US6863311097

Alle spørsmål angående ADR beholdninger slik som adresseendring, kansellering eller overføring av ADR sertifikater eller betalingsinstruksjoner for utbytte vennligst kontakt Bank of New York (BNY).

Generelle henvendelser:
BNY Mellon Shareowner Services
PO Box 505000
Louisville, KY 40233-5000

Direct Mailing for overnight packages:
BNY Mellon Shareowner Services
462 South 4th Street
Suite 1600
Louisville KY
40202

Website: www.mybnymdr.com
e-mail: shrrelations@cpushareownerservices.com

Toll Free Telephone Number in the US: 1-888-269-2377
Outside the US: +1-201-680-6825

Mer informasjon om ADR-programmet

FAQ – ADR level 1 programmes