Aksjer til ansatte

Orkla-konsernets ”Aksjer til ansatte”-program er gjennomført 20 – 24. mai 2019.

Rabatten er på 25 prosent og de ulike kjøpsalternativene er NOK 28 000, 15 000 og 8 000 (etter rabatt). Bindingstiden er to år.

Gjennom ordningen ønsker vi å gi de ansatte en mulighet til å ta del i Orklas langsiktige verdiskaping og å skape engasjement for konsernets utvikling.

Tilbudet gis til fast ansatte i Orkla ASA med datterselskaper.

Dette er et ansattgode utarbeidet av ledelsen i samarbeid med de tillitsvalgte.