Aksjer til ansatte

Orkla-konsernets ”Aksjer til ansatte”-program ble gjennomført 28. mai – 1. juni 2018.

Rabatten var på 25 prosent. De ulike kjøpsalternativene ble NOK 28 000, 15 000 og 8 000 (etter rabatt). Bindingstiden økte fra ett til to år.

Gjennom ordningen ønsker vi å gi de ansatte en mulighet til å ta del i Orklas langsiktige verdiskaping og å skape engasjement for konsernets utvikling.

Tilbudet ble gitt til fast ansatte i Orkla ASA med datterselskaper.

Dette var et ansattgode utarbeidet av ledelsen i samarbeid med de tillitsvalgte.