Aksjer til ansatte

Orkla-konsernets ”Aksjer til ansatte”-program ble gjennomført 28. mai – 1. juni 2018.

Rabatten var på 25 prosent. De ulike kjøpsalternativene ble NOK 28 000, 15 000 og 8 000 (etter rabatt). Bindingstiden økte fra ett til to år.

Gjennom ordningen ønsker vi å gi de ansatte en mulighet til å ta del i Orklas langsiktige verdiskaping og å skape engasjement for konsernets utvikling.

Tilbudet vil bli gitt til fast ansatte i Orkla ASA med datterselskaper.

Dette er et ansattgode utarbeidet av ledelsen i samarbeid med de tillitsvalgte.

”Aksjer til ansatte” – utvikling av verdi og avkastning

Nedenfor kan du, med utgangspunkt i siste markedskurs for Orkla-aksjen, se hvordan investeringer i Orkla-aksjer gjennom denne ordningen siden 1999 har utviklet seg.

Den første tabellen angir årlig gevinst/tap fra kjøpstidspunkt frem til dags dato (for å kunne sammenligne med for eksempel plassering i bank).

I den andre tabellen kan du legge inn hvor mange aksjer du har kjøpt (evt. kunne ha kjøpt) i de årene tilbudet har blitt gitt, og så få en beregning av verdiutvikling og avkastning.