Aksjonærer

Utenlandsandelen pr. 31.12.2016 var 51,9 % (kilde: VPS).

De største aksjonærbeholdningene i utlandet finnes i USA med 21,7 % og UK med 10,1 % (kilde: VPS). Aksjonærlisten nedenfor er basert på VPS’ aksjonærregister.

20 største aksjonærer

Oversikt fra Nasdaq
Kilde: Verdipapirsentralen i Norge (VPS)
NOM = Nomineekonto (forvalterkonto). Aksjer i eget eie har ikke stemmerett.Fire ganger pr. år gjennomfører Orkla en analyse som identifiserer aksjonærer registrert under nomineekonto (forvalterkonto).
Les resultatene fra siste analyse her.

Stein Erik Hagen og nærstående betegnes i denne analysen som Canica AS Group og består av følgende selskap: Canica AS, Tvist 5 AS, Canica Investor AS og Stein Erik Hagen AS.

Fordeling av aksjer pr. 31.12.2015:
Antall aksjonærer pr. 31.12.15 var 38 853.
Totalt antall aksjer: 1.018.930.970.
Totalt antall eksternt eide aksjer: 1.017.990.670.

Antall aksjer Antall aksjonærer Andel av aksjekapital
1 – 500 16.615 0,3 %
501 – 5,000 18.282 3,0 %
5,001 – 50,000 3.319 4,1 %
50,001 – 500,000 608 28,4 %
500.001 – 2,500,000 23 22,3 %
over 2,500,000 6 41,8 %

 

Last ned

Aksjonæranalyse pr. september 2017