Aksjonærer

Utenlandsandelen pr. 31.12.2018 var 51 % (kilde: VPS).

De største aksjonærbeholdningene i utlandet finnes i USA med 25 % og UK med 14 % (kilde: VPS).

Aksjonærlisten nedenfor er basert på VPS’ aksjonærregister.

20 største aksjonærer

Kilde: Verdipapirsentralen i Norge (VPS)
NOM = Nomineekonto (forvalterkonto). Aksjer i eget eie har ikke stemmerett. Fire ganger pr. år gjennomfører Orkla en analyse som identifiserer aksjonærer registrert under nomineekonto (forvalterkonto).

Se siste aksjonæranalyse her

Stein Erik Hagen og nærstående betegnes i denne analysen som Canica AS Group og består av følgende selskap: Canica AS, Tvist 5 AS, Canica Investor AS og Stein Erik Hagen AS.

Fordeling av aksjer pr. 31.12.2018:
Antall aksjonærer pr. 31.12.18 var 38.313.
Totalt antall aksjer: 1.018.930.970.
Totalt antall eksternt eide aksjer: 999.520.711.