Aksjonærer

Utenlandsandelen pr. 31.12.2018 var 51 % (kilde: VPS).

De største aksjonærbeholdningene i utlandet finnes i USA med 25 % og UK med 14 % (kilde: VPS).

Aksjonærlisten nedenfor er basert på VPS’ aksjonærregister.

20 største aksjonærer

Kilde: Verdipapirsentralen i Norge (VPS)
NOM = Nomineekonto (forvalterkonto). Aksjer i eget eie har ikke stemmerett.Fire ganger pr. år gjennomfører Orkla en analyse som identifiserer aksjonærer registrert under nomineekonto (forvalterkonto).

Les resultatene fra siste analyse her.

Stein Erik Hagen og nærstående betegnes i denne analysen som Canica AS Group og består av følgende selskap: Canica AS, Tvist 5 AS, Canica Investor AS og Stein Erik Hagen AS.

Fordeling av aksjer pr. 31.12.2018:
Antall aksjonærer pr. 31.12.18 var 38.313.
Totalt antall aksjer: 1.018.930.970.
Totalt antall eksternt eide aksjer: 999.520.711.