Kontofører

Etter loven plikter almennaksjeselskap å være registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS). For å kunne registrere seg hos VPS må selskapene velge en kontoførende bank, som skal være bindeleddet mellom selskapet og VPS. Orkla har valgt DNB.

Kontofører og utsteder i VPS for Orkla ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Dronning Eufemias gate 30
0191 Oslo
Tlf.: +47 23 26 80 21
E-post: kua@dnb.no