Orkla-aksjens historikk

Borregaard fusjonerte med Orkla Industrier A/S i mai 1986. Her finner du hele Orkla-aksjens historikk.
Borregaard A/S   –  Orkla Borregaard A.S  – Orkla ASA
ISIN: NO 000 3733800
Foretaksnr: 910747711

1986

Generalforsamling 13. mai Orkla Industri-aksjer ga 5 Orkla Borregaard-aksjer (aksje pål. kr 100,-)

1987

Generalforsamling 5. mai Fondsemisjon 1:8

1988

Generalforsamling 9. mai Aksjesplitt 2:1 (aksje pål. kr 50,-) Fondsemisjon 1:10

1989

Ekstraordinær generalforsamling 24. februar Veksling mellom bundne og frie aksjer Reg. utlendinger fikk sine aksjer overført til frie Reg. norske fikk 1/10 av sine aksjer overført til frie

1990

Ekstraordinær generalforsamling 23. mars Aksjesplitt 2:1 (aksje pålydende kr 25,-) Fondsemisjon B-aksjer 1:10

1991

Ekstraordinær generalforsamling 2. september Fusjon med Nora Industrier A.S 10 Nora-aksjer ga 11 Orkla-aksjer (gjennomført 21.12.1991)

1992

Generalforsamling 14. mai Fondsemisjon pr. aksjeklasse 1:10 (gjennomført 21.05.1992)

1993

Konvertering 31. desember

1997

Rettet emisjon 31. desember

1998

Rettet emisjon Ordinær generalforsamling Aksjesplitt 4:1 (aksje pålydende kr 6,25)

1999

Rettet emisjon Fortrinnsrettsemisjon Sammenslåing av A- og B-aksjer 1 ny aksje til pålydende kr 6,25 per 7. A-aksje (gjennomført 15.12.1999)

2002

Amortisering: 2.944.670 aksjer

2003

Amortisering: 2.392.250 aksjer

2004

Amortisering: 1.607.151 aksjer

2005

Amortisering

2007

Ordinær generalforsamling 19. april Aksjesplitt 5:1 (pålydende pr. aksje 1,25 kroner, gjennomført 20. april 2007) Amortisering av 5.000.000 aksjer

2008

Amortisering av 7.500.000 aksjer

2012

Amortisering av 10.000.000 aksjer

1986

Generalforsamling 13. mai Orkla Industri-aksjer ga 5 Orkla Borregaard-aksjer (aksje pål. kr 100,-)

1987

Generalforsamling 5. mai Fondsemisjon 1:8

1988

Generalforsamling 9. mai Aksjesplitt 2:1 (aksje pål. kr 50,-) Fondsemisjon 1:10

1989

Ekstraordinær generalforsamling 24. februar Veksling mellom bundne og frie aksjer Reg. utlendinger fikk sine aksjer overført til frie Reg. norske fikk 1/10 av sine aksjer overført til frie

1990

Ekstraordinær generalforsamling 23. mars Aksjesplitt 2:1 (aksje pålydende kr 25,-) Fondsemisjon B-aksjer 1:10

1991

Ekstraordinær generalforsamling 2. september Fusjon med Nora Industrier A.S 10 Nora-aksjer ga 11 Orkla-aksjer (gjennomført 21.12.1991)

1992

Generalforsamling 14. mai Fondsemisjon pr. aksjeklasse 1:10 (gjennomført 21.05.1992)

1993

Konvertering 31. desember

1997

Rettet emisjon 31. desember

1998

Rettet emisjon Ordinær generalforsamling Aksjesplitt 4:1 (aksje pålydende kr 6,25)

1999

Rettet emisjon Fortrinnsrettsemisjon Sammenslåing av A- og B-aksjer 1 ny aksje til pålydende kr 6,25 per 7. A-aksje (gjennomført 15.12.1999)

2002

Amortisering: 2.944.670 aksjer

2003

Amortisering: 2.392.250 aksjer

2004

Amortisering: 1.607.151 aksjer

2005

Amortisering

2007

Ordinær generalforsamling 19. april Aksjesplitt 5:1 (pålydende pr. aksje 1,25 kroner, gjennomført 20. april 2007) Amortisering av 5.000.000 aksjer

2008

Amortisering av 7.500.000 aksjer

2012

Amortisering av 10.000.000 aksjer