Orkla-aksjens historikk

Borregaard fusjonerte med Orkla Industrier A/S i mai 1986. Her finner du hele Orkla-aksjens historikk.
Borregaard A/S   –  Orkla Borregaard A.S  – Orkla ASA
ISIN: NO 000 3733800
Foretaksnr: 910747711

1986

Generalforsamling 13. mai Orkla Industri-aksjer ga 5 Orkla Borregaard-aksjer (aksje pål. kr 100,-)

1987

Generalforsamling 5. mai Fondsemisjon 1:8

1988

Generalforsamling 9. mai Aksjesplitt 2:1 (aksje pål. kr 50,-) Fondsemisjon 1:10

1989

Ekstraordinær generalforsamling 24. februar Veksling mellom bundne og frie aksjer Reg. utlendinger fikk sine aksjer overført til frie Reg. norske fikk 1/10 av sine aksjer overført til frie

1990

Ekstraordinær generalforsamling 23. mars Aksjesplitt 2:1 (aksje pålydende kr 25,-) Fondsemisjon B-aksjer 1:10

1991

Ekstraordinær generalforsamling 2. september Fusjon med Nora Industrier A.S 10 Nora-aksjer ga 11 Orkla-aksjer (gjennomført 21.12.1991)

1992

Generalforsamling 14. mai Fondsemisjon pr. aksjeklasse 1:10 (gjennomført 21.05.1992)

1993

Konvertering 31. desember

1997

Rettet emisjon 31. desember

1998

Rettet emisjon Ordinær generalforsamling Aksjesplitt 4:1 (aksje pålydende kr 6,25)

1999

Rettet emisjon Fortrinnsrettsemisjon Sammenslåing av A- og B-aksjer 1 ny aksje til pålydende kr 6,25 per 7. A-aksje (gjennomført 15.12.1999)

2002

Amortisering: 2.944.670 aksjer

2003

Amortisering: 2.392.250 aksjer

2004

Amortisering: 1.607.151 aksjer

2005

Amortisering

2007

Ordinær generalforsamling 19. april Aksjesplitt 5:1 (pålydende pr. aksje 1,25 kroner, gjennomført 20. april 2007) Amortisering av 5.000.000 aksjer

2008

Amortisering av 7.500.000 aksjer

2012

Amortisering av 10.000.000 aksjer

2019

Amortisering av 17.500.000 aksjer

1986

Generalforsamling 13. mai Orkla Industri-aksjer ga 5 Orkla Borregaard-aksjer (aksje pål. kr 100,-)

1987

Generalforsamling 5. mai Fondsemisjon 1:8

1988

Generalforsamling 9. mai Aksjesplitt 2:1 (aksje pål. kr 50,-) Fondsemisjon 1:10

1989

Ekstraordinær generalforsamling 24. februar Veksling mellom bundne og frie aksjer Reg. utlendinger fikk sine aksjer overført til frie Reg. norske fikk 1/10 av sine aksjer overført til frie

1990

Ekstraordinær generalforsamling 23. mars Aksjesplitt 2:1 (aksje pålydende kr 25,-) Fondsemisjon B-aksjer 1:10

1991

Ekstraordinær generalforsamling 2. september Fusjon med Nora Industrier A.S 10 Nora-aksjer ga 11 Orkla-aksjer (gjennomført 21.12.1991)

1992

Generalforsamling 14. mai Fondsemisjon pr. aksjeklasse 1:10 (gjennomført 21.05.1992)

1993

Konvertering 31. desember

1997

Rettet emisjon 31. desember

1998

Rettet emisjon Ordinær generalforsamling Aksjesplitt 4:1 (aksje pålydende kr 6,25)

1999

Rettet emisjon Fortrinnsrettsemisjon Sammenslåing av A- og B-aksjer 1 ny aksje til pålydende kr 6,25 per 7. A-aksje (gjennomført 15.12.1999)

2002

Amortisering: 2.944.670 aksjer

2003

Amortisering: 2.392.250 aksjer

2004

Amortisering: 1.607.151 aksjer

2005

Amortisering

2007

Ordinær generalforsamling 19. april Aksjesplitt 5:1 (pålydende pr. aksje 1,25 kroner, gjennomført 20. april 2007) Amortisering av 5.000.000 aksjer

2008

Amortisering av 7.500.000 aksjer

2012

Amortisering av 10.000.000 aksjer

2019

Amortisering av 17.500.000 aksjer