Utbytte og egne aksjer

Orklas aksjonærer skal over tid oppnå konkurransedyktig avkastning på sin investering i en kombinasjon av kontant utbytte og verdiøkning for aksjene.

Utbyttepolicy

Som presentert på Orklas kapitalmarkedsdag 2018, vil styret foreslå en utbyttepolitikk som tilsier en ambisjon om en økning i utbyttet fra dagens nivå på 2,60 kr per aksje, normalt innenfor 50-70 % av resultat per aksje.

Orklas utbyttehistorikk

 

Tilbakekjøp av egne aksjer

Ved allokering av kapital til aksjeeiere vil Orkla, i tillegg til utbetaling av utbytte, kunne foreta tilbakekjøp av egne aksjer. På ordinær generalforsamling i 2019 fikk styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med inntil 100,000,000 aksjer. Fullmakten er begrenset til definerte formål og må gjennomføres innen et avgrenset tidsrom senest innen ordinær generalforsamling 2020. Aksjer som erverves forutsettes amortisert eller benyttet til oppfyllelse av insentivprogrammer for ansatte, herunder aksjeprogram for ansatte. Se link under for årlige tilbakekjøp av egne aksjer:

Tilbakekjøp av aksjer


Aksjonærer
Utenlandsandelen pr. 31.12.2018 var 51 % (kilde: VPS).

Fra Orklas Årsrapport 2018:
Aksjeinformasjon