Utbytte og egne aksjer

Orklas aksjonærer skal over tid oppnå konkurransedyktig avkastning på sin investering i en kombinasjon av kontant utbytte og verdiøkning for aksjene.

Orkla har et eget program for tilbakekjøp av egne aksjer, samt en egen aksjeordning for ansatte.

Utbyttepolicy

Som presentert på Orklas kapitalmarkedsdag 2018, vil styret foreslå en utbyttepolitikk som tilsier en ambisjon om en økning i utbyttet fra dagens nivå på 2,60 kr per aksje, normalt innenfor 50-70 % av resultat per aksje.

Regn-
skapsår
Forslagsdato
for utbytte
Utbytte pr. aksje
i kroner
Utbytte
grunnlagsdato
Utbytte
utbetalt
2000 15.02.2001 0,60 03.05.2001 22.05.2001
2001 14.02.2002 0,65 02.05.2002 23.05.2002
2002 20.02.2003 0,68 30.04.2003 22.05.2003
2003 19.02.2004 5,80* 29.04.2004 19.05.2004
2004 09.02.2005 1,90** 14.04.2005 03.05.2005
2005 20.02.2006 1,50 27.04.2006 11.05.2006
2006 14.02.2007 2,00 19.04.2007 03.05.2007
2007 14.02.2008 2,25 24.04.2008 07.05.2008
2008 19.02.2009 2,25 23.04.2009 06.05.2009
2009 11.02.2010 2,25 22.04.2010 04.05.2010
2010 10.02.2011 2,50 14.04.2011 29.04.2011
2010 14.09.2011 5,00*** 03.11.2011 15.11.2011
2011 09.02.2012 2,50 19.04.2012 03.05.2012
2012 06.02.2013 2,50 18.04.2013 30.04.2013
2013 20.03.2014 2,50 10.04.2014 25.04.2014
2014 26.03.2015 2,50 16.04.2015 28.04.2015
2015 11.02.2016 2,50 14.04.2016 26.04.2016
2016 08.02.2017 2,60 21.04.2017 03.05.2017
2016 02.10.2017 5,00*** 25.11.2017 03.05.2017
2017 13.03.2018 2,60 12.04.2018 25.04.2018
2018 13.03.2019 2,60 25.04.2019 07.05.2019

* Ordinært utbytte på 0,80 kr og tilleggsutbytte på 5,00 kr I 2003
** Ordinært utbytte på 0,90 kr og tilleggsutbytte på 1,00 kr i 2004
*** Tilleggsutbytte

Tilbakekjøp av egne aksjer

Ved allokering av kapital til aksjeeiere vil Orkla, i tillegg til utbetaling av utbytte, kunne foreta tilbakekjøp av egne aksjer. På ordinær generalforsamling i 2019 fikk styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med inntil 100,000,000 aksjer. Fullmakten er begrenset til definerte formål og må gjennomføres innen et avgrenset tidsrom senest innen ordinær generalforsamling 2020. Aksjer som erverves forutsettes amortisert eller benyttet til oppfyllelse av insentivprogrammer for ansatte, herunder aksjeprogram for ansatte. Se tabell under for årlige tilbakekjøp av egne aksjer:


Tilbakekjøp av aksjer

År Antall aksjer
 2000 2 543 000
 2001 3 750 200
 2002 13 156 000
 2003 11 541 255
 2004 5 385 675
 2005 0
 2006 5 000 000
 2007 7 500 000
 2008 10 000 000
 2009 0
 2010 0
 2011 3 800 000
 2012 10 188 000
 2013 0
 2014 5 000 000
 2015 4 000 000
 2016 2 000 000
 2017 1 500 000
 2018 20 000 000


Aksjonærer
Utenlandsandelen pr. 31.12.2018 var 51 % (kilde: VPS).

Fra Orklas Årsrapport 2018:
Aksjeinformasjon