Tilbud om kjøp av Kotitpizza Group

Orkla ASA har annonsert et tilbud om kjøp av alle aksjene i Kotipizza Group Oyj.

Klikk her for å finne dokumenter som har blitt publisert på orkla.com i forbindelse med tilbudet:

Engelsk versjon >

Finsk versjon >