Finansiell risiko, risikostyring og intern kontroll

Beskrivelse av konsernets finansielle risikoer innenfor hvert av forretningsområdene samt styringen av disse.

Konsernets risikostyring er ivaretatt gjennom økonomifunksjonene og skal bidra til at risiko av betydning for Orklas målsettinger blir kartlagt, analysert, effektivt håndtert og utnyttet på tvers av forretningsområder og fagdisipliner.

Les mer