Oppkjøp og salg

Orklas strategiske fokus vil være vekst innen merkevarer. Med utgangspunkt i selskapets kjernekompetanse innen merkevarebygging og fusjoner og oppkjøp, skal Orkla styrke sin posisjon som Nordens ledende merkevareselskap.
Nedenfor følger en oversikt over de oppkjøp og salg Orkla har gjennomført de siste årene.