Virksomhetstransaksjoner – oppkjøp

I Orklas årsrapport note 5 kan du se hvilke virksomheter Orkla har kjøpt de siste årene.