Virksomhetstransaksjoner – oppkjøp

Orklas årsrapport kan du se hvilke virksomheter Orkla har kjøpt de siste årene.
Oppkjøp annonsert i 2017 listes opp nedenfor.

Mai 2017: Kjøp av Riemann

Orkla Care har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 100 % av aksjene i det danske selskapet Riemann Holding A/S («Riemann»). Riemann har en attraktiv posisjon i apotekkanalen og tilstedeværelse i prioriterte vekstmarkeder for Orkla. Se pressemelding her: http://www.orkla.no/Investor/GA-General-Archive/Presse-og-boersmeldinger/Pressemeldinger/Orkla-utvider-innen-personlig-pleie

Mai 2017: Kjøp av SR Food A/S

Orkla Food Ingredients har, gjennom sitt deleide datterselskap Dragsbæk A/S, signert og gjennomført en avtale om å kjøpe 80 % av aksjene i det danske salgs- og distribusjonsselskapet SR Food A/S. Med kjøpet av SR Food videreutvikler Orkla sin plattform for vekst innen økologiske og vegetariske matvarer, og styrker i tillegg sin posisjon innen ferske deiger. Se pressemelding her: http://www.orkla.no/Investor/GA-General-Archive/Presse-og-boersmeldinger/Pressemeldinger/Orkla-utvider-i-Danmark

Mai 2017: Kjøp av Eis Ludwig Gräbner GmbH

Orkla Food Ingredients har, gjennom sitt heleide datterselskap Eisunion GmbH, signert og gjennomført en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i det tyske salgs- og distribusjonsselskapet Eis Ludwig Gräbner GmbH («Eis Gräbner»). Med kjøpet av Eis Gräbner kompletteres Orklas eksisterende posisjon innen iskremingredienser og -tilbehør i Tyskland. Se pressemelding her: http://www.orkla.no/Investor/GA-General-Archive/Presse-og-boersmeldinger/Pressemeldinger/Orkla-utvider-innen-iskremingredienser-og-tilbehoer-i-Tyskland

April 2017: Kjøp av Orchard Valley Foods Limited

Gjennom sitt heleide datterselskap NIC Enterprises Limited har Orkla Food Ingredients signert og gjennomført en avtale om kjøp av 85 % av aksjene i det britiske salgs- og distribusjonsselskapet Orchard Valley Foods Limited («Orchard Valley»). Med kjøpet av Orchard Valley kompletteres Orklas eksisterende posisjon innen iskremingredienser og -tilbehør i Storbritannia. Se pressemelding her: http://www.orkla.no/Investor/GA-General-Archive/Presse-og-boersmeldinger/Pressemeldinger/Orkla-utvider-innen-bakeri-ingredienser-i-Storbritannia

Komplett liste over konserndannelsen og oppkjøp av selskaper fra 2017 og 2016:

Note 5 Salg og oppkjøp av virksomhet – Orklas årsrapport 2017