Virksomhetstransaksjoner – salg

Orkla har siden 2004 solgt følgende virksomheter. Merk at denne listen kun inneholder større transaksjoner.

2017:

Sapa – juli 2017:
I juli 2017 inngikk Orkla og Norsk Hydro («Hydro») avtale om at Hydro kjøper Orklas 50 % eierandel i Sapa. Salget er i tråd med Orklas strategi om å være et ledende merkevareselskap. Avtalen ble gjennomført 2. oktober 2017.
Les mer i Orklas børsmelding

2016:

Gränges – mars 2016
I mars 2016 solgte Orkla Industriinvesteringar AB, et heleid datterselskap av Orkla ASA, sin gjenværende eierandel i Gränges AB.
Les mer i Orklas børsmelding

2015:

Orkla Brands Russia – januar 2015
I november 2014 ble det inngått avtale om salg av OJSC Orkla Brands Russia til Slavyanka-Lyuks JSC. Salget ble gjennomført i januar 2015.
Les mer i Orklas børsmelding

2014:

Gränges – oktober 2014
Orkla reduserte sin eierandel i Gränges AB fra 100 % til 31 % i forbindelse med at Gränges AB ble børsnotert på Nasdaq Stockholm.
Les mer i Orklas børsmelding
I 2015 ble eierandelen ytterligere redusert til 16 %.
Les mer i Orklas børsmelding

2013:

Sapa JV – september 2013
Hydro og Orkla ble i oktober 2012 enige om å slå sammen sine respektive virksomheter innen aluminiumsprofiler, byggsystemer og rør i et joint venture, eid 50/50 av de to selskapene. Det nye selskapet Sapa AS ble etablert 1. september 2013 og er verdensledende innen ekstruderte aluminiumsløsninger.
Les mer i Orklas børsmelding

2012:

Borregaard – august 2012
81 % av aksjene i Borregaard ble solgt gjennom børsintroduksjon. Orkla beholder kraftvirksomheten tilknyttet Borregaard.
Les mer i Orklas børsmelding

Orkla Finansielle Investeringer:
Orkla Eiendom – Januar 2012
32,4 % andel i Fornebu Utvikling (FBU) selges.
Les mer i Orklas børsmelding

2011:

Orkla Brands:
Orkla Brands Nordic – November 2011
Selskapet Bakers selges til Norgesgruppen. Bakers har daglige leveranser av brød, kaker og bakervarer til dagligvarehandelen, bensinstasjoner og storhusholdningsmarkedet.
Bakers har nå 770 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på ca. 1,2 mrd. kroner.
Les mer i pressemelding her

Elkem:
Elkem – Januar 2011
Orkla ASA har inngått en bindende avtale med China National Bluestar (Group) Co., Ltd (Bluestar) om kjøp og salg av Elkem. Transaksjonen omfatter divisjonene Elkem Silicon Materials, Elkem Foundry Products, Elkem Carbon og Elkem Solar.
Les mer i pressemelding her

2010:

Orkla Finansielle Investeringer:
Borregaard Skoger – Oktober 2010
Orkla Eiendom selger Borregaard Skoger til Statskog.
Les mer i børsmelding her

Orkla Finans – Oktober 2010
Orkla ASA selger Orkla Finans til Pareto. Hovedmålet med overtagelsen er å styrke satsingen på forvaltning og prosjektfinansiering.
Les mer i pressemelding her

2009:

Orkla Materials:
Elkem Energi – oktober 2009
Elkem selger vannkraftvirksomhetene i Salten og Bremanger for 6 mrd. kroner. Den avhendede virksomheten utgjør en samlet årlig kraftproduksjon på 1,7 TWh, hovrav 1,5 TWh er egeneiet. Elkems kraftvirksomhet i Sauda og Borregaards kraftverk i Sarpsborg beholdes.
Les mer i Orklas børsmelding.

Orkla Brands
Kotlin og Elbro – juli 2009
Orkla Brands solgte sine aksjer i Kotlin og Elbro til det polske selskapet Agros Nova.

2008:

Orkla Materials
Elkem Aluminium – desember 2008
Elkem selger sin 50 % eierandel i Elkem Aluminium til Alcoa. Orkla og Alcoa inngikk 22. desember 2008 en avtale om bytte av eiendeler i to felleseide selskaper. Orkla overtar Alcoas 45,45 % eierandel i Sapa Profiler, og blir dermed 100 % eier. Alcoa overtar samtidig Orklas 50 % eierandel i aluminium-smeltingselskapet Elkem Aluminium, som dermed vil bli 100 % eiet av Alcoa. Les mer i Orklas børsmelding.

Orkla Brands
GuSeppe – juni 2008
Det tjekkiske selskapet GuSeppe selges til Dr Oetker.

Orkla Associates

Hjemmet Mortensen – juni 2008
Orkla solgte sin 40 % eierandel i Hjemmet Mortensen til Egmont til en bokført gevinst på vel 800 mill. kroner.
Aksjesalget ble presentert i Orklas konsernregnskap under tilknyttede selskaper i 2. kvartal 2008.

2007:

Orkla Financial Investments
Orkla Eiendom – februar 2007
Orkla solgte eiendommer på Fornebu i Oslo med en nettogevinst på 261 millioner kroner.

Orkla Finans – februar 2007
Orkla solgte Orkla Finans Forsikringsmegling med en nettogevinst på 40 millioner kroner.
I første kvartal 2007, solgte Orkla sin eierandel i Mecom Group plc (19,97 %) med en bokført gevinst på litt over 300 millioner kroner. Etter denne transaksjonen eier ikke Orkla noen aksjer i Mecom.

2006:

Orkla Brands
Orkla Media – juli 2006
Solgte hele virksomheten innen Orkla Media bortsett fra Hjemmet Mortensen og Netzeitung. Media virksomheten var tilhørende hovedsakelig i Norge, Danmark, Polen, Baltikum. Omsetning i 2005, NOK 8 677 millioner. Totalt proveny fra salget av Orkla Media kom på 7,8 mrd. kroner.

2005:

Orkla Materials
Elkem – desember 2005
Elkem solgte silisiummetallverket i Alloy West Virginia til Globe Metallurgical. Gjennomføringen av salgene ble gjennomført i 1. halvår 2006. Silisiummetallverket hadde en årskapasitet på ca 70.000 tonn. Omsetning og driftresultat (EBITA) for virksomhetene som avtalen gjelder var i 2004 henholdsvis 96 MUSD og 6 MUSD. Silisiumverkets kraftbehov er i størrelsesorden 900 – 1000 GwH.

2004:

Orkla Brands
Drikkevarer – februar 2004
Orkla solgte sin andel i Carlsberg Breweries AB til Carlsberg AS for 17.5 mrd. kroner.