Utsikter fremover

Kilde: Orklas 3. kvartal 2018-rapport

Orkla fortsetter å møte sterk konkurranse fra internasjonale merkevarer og handelens egne merkevarer.

Imidlertid skjer det også et skifte hos konsumentene, der lokale aktører vinner terreng på bekostning av store globale merkevarer. Orkla er med over 300 lokale merker og et sterkt lokalt fokus på innovasjoner godt posisjonert for dette skiftet. I tillegg pågår det en kanalvridning hos forbrukere bort fra tradisjonelle kanaler innen mange produktkategorier. Orkla møter denne utviklingen gjennom blant annet økt fokus på tilstedeværelse i nye kanaler utenfor tradisjonell dagligvare og gjennom strategiske oppkjøp med nedslag i andre kanaler.