Utsikter fremover

Kilde: Orklas 4. kvartal 2018-rapport

Orkla avholdt kapitalmarkedsdag i London 31. oktober 2018. Strategien om å være et ledende merkevareselskap ligger fast.

Orkla målsetter organisk vekst minimum i tråd med markedsveksten for strategiperioden 2019–2021. For samme periode målsetter Orkla en vekst i EBIT (adj.)-margin på minimum 1,5 %-poeng justert for oppkjøp, salg og valuta.

Orkla fortsetter å møte sterk konkurranse fra internasjonale merkevarer og handelens egne merkevarer. Imidlertid skjer det også et skifte hos konsumentene, der lokale aktører vinner terreng på bekostning av store globale merkevarer. Orkla er med over 300 lokale merker og et sterkt lokalt fokus på innovasjoner godt posisjonert for dette skiftet. I tillegg pågår det en kanalvridning hos forbrukere bort fra tradisjonell dagligvare innen mange produktkategorier. Orkla møter denne utviklingen gjennom blant annet økt organisk fokus på tilstedeværelse i nye kanaler utenfor tradisjonell dagligvare og strategiske oppkjøp med nedslag i andre kanaler.

Strategisk riktige oppkjøp skal fortsatt være en viktig del av Orklas vekststrategi og verdiskapingsmodell. Samtidig vil konsernet i større grad enn før redusere kompleksitet jennom en mer aktiv porteføljestyring.

Den norske sukkervareavgiften ble redusert fra 1. januar 2019. Dette har ført til en midlertidig lagernedbygging hos de norske dagligvarekjedene i 4. kvartal, som er forventet å bli reversert i 1. kvartal 2019. Dette påvirker spesielt Orkla Confectionery & Snacks Norge.

Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU 29. mars 2019. Muligens vil dette skje uten en avtale på plass. Orkla har produksjon i Storbritannia, samt betydelig eksport og import fra Storbritannia til EU og Norge og vil følgelig kunne bli påvirket av utfallet. Orkla følger situasjonen nøye og gjør løpende vurdering av tiltak.