Ta kontakt

Kontaktinformasjon til Orkla ASAs HR-avdeling

Orkla ASA
Nedre Skøyen vei 26
Pb 423 Skøyen
0213 Oslo

Tlf + 47 22 54 40 00
Faks + 47 22 54 44 90
e-post: rekruttering@orkla.no

Kate Aunaas Ingram

Kate Aunaas Ingram

Konsernansvar for Employer Branding, rekruttering og Talent Management i Orkla ASA.

kate.ingram@orkla.no

+47 451 50 901