Støttefunksjoner

Orklas merkevarer kan ikke utvikles, produseres og selges uten gode støttefunksjoner. Våre sterke fagmiljøer innen økonomi/finans, juss, innkjøp, produksjon, HR og kommunikasjon er tett på driften og bistår Orklas selskaper, forretningsområder og konsernledelse i ulike prosjekter.

Støttefunksjonene legger forholdene til rette for at alle andre deler av organisasjonen skal kunne innovere, optimalisere, skape vekst og glede millioner av forbrukere hver dag. Hva skulle for eksempel Salg gjort under kontraktsforhandlinger uten råd fra våre jurister? Og hva skulle Orkla ha gjort uten HR for å rekruttere og videreutvikle de riktige menneskene? Ønsker du å bli en del av Orklas viktige støttefunksjoner? Her finner du utfordrende karrieremuligheter blant annet innenfor strategi, kontrollfunksjoner, kommunikasjon, kompetanseutvikling og drift. Bli en del av vårt team!

Kate Aunaas Ingram
Kate Aunaas Ingram

I min stilling har jeg en unik mulighet til å finne ut hva våre kandidater vil ha ut av rekrutteringsprosessen og å integrere denne tilbakemeldingen i handling. Vi arbeider for å etablere flere felles prosesser i Orkla og sikre at alle har muligheten til å bli bedre kjent med oss når de kommer inn for et intervju eller en vurdering. Det er viktig at kandidatene kan se hvordan livet i Orkla faktisk er og hva vi forventer av våre ansatte. Min egen personlige erfaring da jeg ble rekruttert var positiv, og jeg fikk muligheten til å møte ulike interessenter og løse utfordrende saker. Det forberedte meg til min stilling og ga meg et godt innblikk i hvordan vi jobber på Orkla.

Kate Aunaas Ingram Group HR Partner, Orkla ASA