Hvem vi er

Orkla er en ledende leverandør innen merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek, og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India. Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients.

Vår forretningsmodell

Vi har en unik forretningsmodell som differensierer oss fra andre multinasjonale selskaper. Vi skal i større grad utnytte fordelene som ligger i å være et stort konsern, samtidig som vi skal ivareta og opprettholde vår lokale tilstedeværelse og unike kunde- og forbrukerinnsikt. Dette gir oss en klar strategisk fordel. Vi utvikler lokale merkevarer tilpasset lokale preferanser.

Orkla-kompasset

Vår visjon er å være «Din venn hver dag». Visjonen støttes av verdiene «modig», «til å stole på» og «inspirerende». Orklas forretningsidé er å gjøre hver dag bedre med lokale, bærekraftige merkevarer som skaper glede.

Bærekraft

Bærekraft står høyt på agendaen her i Orkla. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse de globale helse- og bærekraftsutfordringene. Det gjør vi blant annet ved å utvikle sunnere matvarer, redusere matsvinn og lansere nye produkter som representerer gode miljøvalg i hverdagen. Vi har gjennom flere år engasjert oss for å ta vare på regnskogen og vi jobber målrettet for å unngå at råvarene vi bruker i Orklas produkter bidrar til avskoging.

I vår bærekraftsstrategi har vi satt tydelige mål for arbeidet vårt mot 2025 og vi har løftet frem fire hovedområder der Orklas innsats vil være viktig både for samfunnet og for vår langsiktige verdiskaping. Bærekraftig vekst er den nye normen for næringslivet. Som et stort nordisk selskap har vi i Orkla et ansvar for å lede an i vår bransje. I godt selskap med Global Compact-bedrifter over hele verden satte vi i 2015 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen. Vår konsernsjef Peter A. Ruzicka har personlig signert en forpliktelse til FNs bærekraftsmål.

 

Våre hovedområder innen bærekraft er:

  • Ernæring og sunnhet
  • Trygge produkter
  • Bærekraftige innkjøp.
  • Miljø