Lederutvikling

Hos oss er ledelse å skape verdi ved å arbeide med og gjennom andre. Et godt lederskap er basert på våre verdier: Å være modig, til å stole på og inspirerende.

Å være modig betyr å være nyskapende og ambisiøs – vi skal levere i verdensklasse! Mot balanseres gjerne med pålitelighet, vi holder løfter og tar ansvar. Inspirasjon gir energi, lidenskap og ønske om å lykkes.

Våre ledere er nøkkelpersoner og kulturbærere i organisasjonen. Gjennom et coachende og engasjerende lederskap, basert på tillit mellom ledere og ansatte, skaper vi suksess og bærekraftig vekst.

Vi ser på ledelse som en egen profesjon og som ferdigheter basert på erfaring, kunnskap og holdninger. Vår lederutviklingsstrategi er verktøyet for å utvikle og styrke ledere og kulturen i Orkla. Enten du er en ny leder eller har jobbet i mange år, tror vi på kontinuerlig faglig utvikling gjennom hele din karriere. Vi arbeider med utvikling i mange forskjellige former og har lederprogrammer, mentoring, stipender, bredding eller fordyping i stillingen, og som en svært viktig komponent – læring i en stimulerende og spennende hverdag!