Modige og inspirerende ledere i Orkla

Orklas ledere skal være modige, til å stole på og inspirerende. Våre ti lederkriterier tar utgangspunkt i Orklas verdier, og definerer hvordan vi ser på godt lederskap.

HR-direktør Christer Grönberg i Orkla ASA.
HR-direktør Christer Grönberg i Orkla ASA.

I Orkla er vi opptatt av å ha gode ledere som utøver godt lederskap.

– Vi ønsker at lederskap skal utøves på en måte som er i tråd med våre verdier, og hva vi mener er viktige egenskaper og atferd. Godt lederskap er både viktig for at vi som konsern skal nå våre mål, men også for at menneskene som jobber her, skal trives og vokse, sier HR-direktør Christer Grönberg i Orkla ASA.

Orklas lederkriterier er felles for hele konsernet og i tråd med Orkla-kompasset, Orklas visjon og verdier. Det betyr at lederkriteriene er de samme uavhengig av hvilket selskap og land Orkla-ansatte jobber i.

– I Orkla ønsker vi å bygge en felles Orkla-kultur, og da er det viktig at vi har felles prinsipper for hva som er en god leder, fastslår Christer.

Å være leder i Orkla handler om å skape resultater gjennom sine ansatte. Lederne skal utvikle og følge opp medarbeiderne sine, gi tilbakemelding og veilede dem. Lederprinsippene i Orkla er derfor oppgaveorientert, slik at de kan brukes som atferdsnormer for alle våre ledere.

Lederkriteriene inngår i lederprogrammene, og ledere på alle nivåer i Orkla skal kjenne til dem. De halvårlige medarbeidersamtalene skal også gi tilbakemelding på hvordan lederne ligger an med tanke på kriteriene, og hva de må utvikle seg videre på. Medarbeiderne skal også gi tilbakemeldinger til sjefen, og lederne oppfordres til å be om å få respons på disse ti kriteriene, slik at samtalen blir konkret og tar utgangspunkt i standarden for godt lederskap i Orkla.

Orklas lederkriterier

  • Jeg ønsker å vinne, og tar initiativ til å identifisere nye og lønnsomme forretningsmuligheter.
  • Jeg igangsetter og verdsetter verdiskapende endring.
  • Jeg kombinerer tempo og fremdrift med langsiktig fokus.
  • Jeg tar ansvar for å sette retning og sikre implementering, og følger opp.
  • Jeg kommuniserer åpent og vet at dette skaper engasjement, slik at vi når våre mål.
  • Jeg bygger tillit i alle relasjoner.
  • Jeg er opptatt av Orklas beste i alt jeg gjør.
  • Mitt lederskap gir mine medarbeidere mulighet, lyst og mot til å utvikle seg videre.
  • Jeg er fleksibel, nysgjerrig og aktivt opptatt av å lære av andres erfaringer.
  • Jeg involverer mitt team og gir dem myndighet til å beslutte. Teamet består av medarbeidere med egenskaper og erfaringer som utfyller hverandre.