Orklas ansatte er stolte av arbeidsplassen sin

Vi planlegger ny medarbeiderundersøkelse våren 2018. Regelmessige kartlegginger er et verdifullt virkemiddel for å oppnå forbedring, og funnene fra undersøkelsene danner grunnlag for konkrete handlinger og tiltak.

Forrige medarbeiderundersøkelse viste at Orkla-ansatte er glade i arbeidsplassen sin og stolte av å jobbe i et ledende merkevareselskap.

– Jeg ønsker å rette en stor takk til alle medarbeidere for verdifulle bidrag i forbindelse med undersøkelsen. Det er gledelig å se et høyt engasjement blant våre ansatte. Dette gir viktig innsikt i hvordan Orkla som konsern og den enkelte virksomhet kan bli bedre, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

– Deltakelsen i undersøkelsen var svært god. Totalt 89 prosent av de ansatte deltok, noe som gir svært representative og pålitelige resultater. Dette gir de ulike virksomhetene et godt utgangspunkt for å identifisere forbedringsområder og iverksette relevante tiltak for å sikre en lønnsom utvikling og vekst, sier Christine H. Penne, som har vært prosjektleder for undersøkelsen.