Policy for lønn og personalgoder

Orkla har som mål å tilby konkurransedyktige betingelser når det kommer til total kompensasjon (grunnlønn, variable elementer og ytelser) for alle ansatte. Vår totale kompensasjonspakke er designet for å tiltrekke, utvikle og beholde ansatte med de nødvendige kompetansene.

For å sikre en belønningsstruktur som reflekterer ulike markedsnivåer og praksis, bruker Orkla anerkjente benchmarkingverktøy i tillegg til å delta i lokale, årlige kompensasjonsundersøkelser.

Alle stillinger med individuell lønn er klassifisert basert på posisjonsklassifikasjoner. Kompensasjonsnivåer settes videre basert på relevante markedstall. Årlig grunnlønn tar sikte på å ligge på markedsmedian. For variabel lønn er målet over medianen. Fordelene vil være basert på lokal markedspraksis for å sikre konkurranseevne.