Vår kultur, visjon og verdier

Vår visjon «Din venn hver dag» understreker betydningen av sterke forretningsmessige forhold tuftet på tillit.

Vi vil skape en kultur, der forretningsområder og selskaper samarbeider og arbeider godt sammen. Vi vil bygge sterke team, bygget på gjensidig respekt. Vi vil være et selskap som bryr seg.

Våre merkevarer er en del av millioner av menneskers hverdag, som gjør dagliglivet enklere, sunnere og triveligere. Våre merkevarer spiller ulike roller for ulike mennesker i ulike situasjoner, men de har alle én ting felles: Folk velger Orklas merkevarer om og om igjen, fordi de liker våre merkevarer, fordi de stoler på våre merkevarer og fordi de stoler på oss.

På samme måte vil vi at folk stoler på at vi er en arbeidsgiver hvor de opplever at de får muligheten til å vokse – vi ønsker at alle våre ansatte skal være stolte over å være en del av Orkla.

Våre verdier

Våre kjerneverdier er Modig – Til å stole på – Inspirerende. Disse verdiene styrer vår adferd og våre beslutninger og reflekterer standarden som er forventet av Orkla-ansatte.

Å være modig betyr å være nyskapende og ambisiøs – vi skal levere i verdensklasse! Dette er verdien som mer enn noen annen skal drive oss fremover, hjelpe oss å våge og å ta nødvendig risiko. Modige mennesker setter seg høye mål og elsker å vinne. De tør å si fra hvis noe er galt. Mot er nødvendig for å gjennomføre vanskelige samtaler og ta tøffe beslutninger.

Mot balanseres av pålitelighet. Vi holder det vi lover, og vi tar ansvar – overfor forbrukere, kunder, eiere og samfunn. Ansvarlige mennesker leverer. De er profesjonelle, kunnskapsrike og inngir tillit. Vi tenker og arbeider langsiktig, og takler problemene som måtte oppstå underveis. Vi kombinerer høy energi med stor utholdenhet. Vi er til å stole på.

Inspirasjon skaper energi, glød og spenning. Inspirerte mennesker har en lidenskapelig vilje til å lykkes, og de skaper hele tiden noe nytt. Vi inspirerer våre forbrukere, kunder, partnere og hverandre.

Våre ledelsesprinsipper – basert på våre verdier

I Orkla handler lederskap om å skape verdier og utøves ved å arbeide sammen med og gjennom andre. Våre ledelsesprinsipper er bygget opp rundt våre kjerneverdier. Alle ledere i Orkla blir både evaluert på oppnådde forretningsmessige resultater og utviste lederegenskaper.

Orkla – Din venn hver dag

«Din venn hver dag» lyder Orklas visjon, som støttes av verdiene «modig», «til å stole på» og «inspirerende».

Les mer