Ofte stilte spørsmål

Finner du ikke svar på spørsmålene dine her, kan du kontakte vår HR-avdeling.

Vi er på jakt etter kandidater som kombinerer gode analytiske evner med gode sosiale evner. Vi leter etter kandidater som er dyktige, og som ønsker personlig videreutvikling. De skal være tålmodige, men samtidig opptatt av tempo og handlekraft. De skal være mobile, men ikke rastløse.
Vi ønsker at kandidaten har en 4-årig utdannelse (som regel mastergrad). Søker man en YP-stilling er det mulig at 2 års relevant arbeidserfaring kan gjøre opp for manglende mastergrad. Vi er fleksible med tanke på bakgrunn/utdannelse, men rekrutterer stort sett nyutdannede med business-/ingeniørbakgrunn.

Vår store volumrekruttering er til rollen som Brand Manager. Men, vi har også andre inngangsporter for studenter: Analyst i sentral innkjøpsavdeling og konsulent i Production Strategy & Development er noen av disse.

I Orkla totalt sett er det alltid behov for gode Brand Managere eller Controllere. Ellers er vi alltid på jakt etter unge talenter til spennende og utfordrende stillinger.

Internships:
Vi tilbyr betalte internships gjennom Orkla Summer Academy-programmet som finner sted fra juni til august. Vi annonserer disse stillingene hver høst, blant annet på egne nettsider.

Traineeordning:
Orkla Foods Norge har en produksjonstraineeordning rettet mot nyutdannede som ønsker en karriere innen produksjon, logistikk og innovasjon. Gjennom stasjonering ved ulike enheter innen Orkla Foods Norge er målsettingen å utvikle fremtidige ledere innen fabrikkledelse, endringsledelse og prosjektledelse, og gi dem erfaring fra og innsikt i hele verdikjeden.

Sommerjobb:
Noen av bedriftene innenfor Orkla-konsernet tilbyr sommerjobber. Dersom du ønsker en sommerjobb i fabrikk råder vi deg til å ta direkte kontakt med den gjeldene fabrikken. Sommerjobber på Orklas hovedkontor blir annonsert på våre nettsider ved behov for.

Du vil nesten alltid møte en HR-representant og den lederen som er ansvarlig for ansettelsen på ditt første intervju hos oss. Intervjuet er ofte kompetansebasert og varer normalt én time. Kandidater som går videre til neste intervjurunde kan bli bedt om å presentere et bedriftscase aktuell til stillingen personen har søkt på.

Vi har ingen etablerte prosesser for studenter og oppgavesamarbeid, men om du har en god hypotese eller idé er vi åpne for å ta dette til vurdering og eventuelt starte et samarbeid.

Kontakt bedriften eller aktuell avdeling direkte for å presentere din idé.

Orklas hjemmemarked er Skandinavia og Baltikum, og her vil det kunne være muligheter for gode medarbeidere til å flytte på seg. Vi har imidlertid ikke noe fast internasjonalt program, så det vil være litt opp til hver enkelt «å rekke opp hånden» og skape denne muligheten sammen med HR/leder.

Vi vil at kandidatene skal ha beherske språket i landet de jobber i. For eksempel må du som Brand Manager ha en god forståelse av det lokale markedet og språket. Vårt selskapsspråk er ikke engelsk, og alle potensielle kandidater må kunne snakke ett av de lokale språkene hvor stillingen er basert.

Kompetanseutvikling i Orkla skjer først og fremst i «on the job»-trening. Vi tilbyr en rekke av ulike akademibaserte treningsprogrammer for noen av stillingene innen markedsføring, produksjon og innkjøp. Vi har også et godt strukturert utviklingsprogram for ledere.

Som regel minimum B-/B (3,5-3,8=2/3,9+=1), men veldig gode søkere kan også komme videre med C-overvekt av B/A i kvantitative fag.

Nei, Orkla tar ikke imot åpne søknader og svarer heller ikke på slike henvendelser. Vi foreslår at ser på våre stillingsutlysninger [lenke] og søker gjennom vårt søknadssystem.

Søknader sendt via e-post vil ikke bli behandlet, vær derfor påpasselig med at du søker gjennom de riktige kanalene.

Noen selskaper og fabrikker i Orkla tar imot åpne søknader, vi anbefaler derfor at du kontakter dem direkte.

Om du ønsker å jobbe for en av Orklas fabrikker, råder vi deg til å kontakte dem direkte på telefon, e-post eller brev.

Vi informer om alle våre skolebesøk og bedriftsarrangementer på våre nettsider, og sender også ut kommunikasjon på LinkedIn og Twitter. Alle våre kanaler blir kontinuerlig oppdatert.