Søknadsprosessen

Det er mange veier til en karriere i Orkla, og søknadsprosessen varierer mye fra stilling til stilling. De fleste kandidater må allikevel igjennom mange av de samme stegene i jobbsøkerprosessen, og det er flere likhetstrekk mellom dem som lykkes.

1. Søknaden

Når man søker på en stilling i Orkla, ønsker vi at alle søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema og laster opp CV, vitnemål og ev. attester.

Vi tar dessverre ikke imot åpne søknader, så følg med på vår karriereside, der alle stillinger blir utlyst. Du vil motta en bekreftelse når vi registrerer din søknad.

2. Tilbakemelding

Vi legger vekt på å gjøre en grundig vurdering av alle innkomne søknader. Derfor varierer det noe hvor lang tid det vil ta før du får en endelig tilbakemelding på om du innkalles til intervju. Derimot legger vi stor vekt på at prosessen skal være så rask som mulig, slik at du som kandidat slipper å vente lenge på svar. Ved rekruttering av Young Professionals (maks. 2 års erfaring) kan evnetester brukes som et screeningverktøy og gjennomføres før førstegangsintervju.

3. Første intervjurunde

Hvis vi synes du er en interessant og relevant kandidat til stillingen, vil vi kalle deg inn til et førstegangsintervju. Formålet med førstegangsintervjuer er å bli bedre kjent med deg som kandidat. Ved rekruttering til Brand Manager- stillinger kan dette intervjuet bli erstattet med en «Rekrutteringsdag», som gjerne inneholder case-løsning, speed-intervjuer og presentasjoner.

4. Tester og hjemmecase

Mellom første og andregangsintervju benytter vi oss ofte av relevante tester og/eller hjemmecase. Dette er for å identifisere best mulig match mellom kravspesifikasjon og stillingsbeskrivelse, og kandidatens evner, kunnskap og egenskaper. Orkla har sertifiserte testbrukere innen HR-funksjonen.

5. Andre- og tredjegangsintervju

Formålet med et andre- og tredjegangsintervju er å gå i dybden på din personlighet, egenskaper, kvalifikasjoner og ferdigheter. Dersom du har forberedt et case eller gjennomført tester skal dette presenteres og gis tilbakemelding på.

6. Referansesjekk

Etter det siste intervjuet vil det ofte bli foretatt en referansesjekk.

7. Anssettelse

Etter denne prosessen vil vi forhåpentligvis ha mulighet til å tilby deg en stilling i Orkla. Her vil du bli tilsendt et tilbud og arbeidsavtale.

Hvis du har noen spørsmål angående prosessen, er det bare å ta kontakt.

Lykke til!

Hvordan jeg fikk jobb i Orkla

Etter flere år på skolebenken landet Mette Christensen Arneberg drømmejobben i Orkla. Her forteller hun andre søkere hvordan de også kan klare det samme, og hvordan det er å gå igjennom Orklas søknadsprosess.

Les mer