Hva vi tilbyr

Når du som ung akademiker får jobb i Orkla, blir du definert som Young Professional (YP). Som YP blir du ansatt i fast stilling i ett av våre datterselskaper. I løpet av det første året blir du invitert til Orklas YP-nettverksseminar.

Utfordrende arbeid

Orkla har sterk fokus på systematisk opplæring og utvikling av våre medarbeidere. Gjennom intern opplæring i selskapet vil du under faglig veiledning gradvis få større utfordringer på arbeidsplassen.

 

Finn dine egne løsninger

Som Orkla-ansatt oppmuntres du til å finne dine egne løsninger på arbeidsmessige utfordringer. Coaching av talenter er en del av lederansvaret. Våre ledere evalueres ut fra evnen til å utvikle talent.

Faglig og personlig utvikling

Som YP vil du delta på interne kurs og utdanningsopplegg som er relevante for den stillingen du har. Orkla tilbyr sentrale utdanningsprogrammer innenfor alle ledd i verdikjeden. Vi legger dessuten også vekt på generell lederopplæring.

Stimulerende nettverk

Orkla er et stort og internasjonalt konsern. Som nyansatt får du mulighet til å utvikle nettverk i selskapet du jobber i, i tillegg til konsernet som helhet. Disse nettverkene gir bedre kunnskap om våre selskaper, overfører kompetanse mellom medarbeidere og skaper karrieremuligheter i konsernet. Young Professional network for ansatte med 0-2 års erfaring er et eksempel på dette.

Søknadsprosessen
Søknadsprosessen

Young Professionals-seminar

Sammen med andre Young Professionals vil du bli invitert til et seminar, hvor vi fokuserer på følgende:

Introduksjon til Orkla

  • Introduksjon til Orkla-konsernet – gir deg en bred innføring i samtlige av Orklas forretningsområder utenom det selskapet du arbeider i.
  • Møt konsernledelsen, som vil presentere Orklas strategi, mål og visjoner.

Karrieremuligheter

  • En nærmere gjennomgang av mulighetene for personlig utvikling og karrieremuligheter i Orkla-konsernet.
  • Talentutvikling i Orkla – vi oppmuntrer sterkt til intern mobilitet.
  • Du vil møte Young Professionals fra hele konsernet.