Internship-program: Orkla Summer Academy

Orkla Summer Academy finner sted på vårt hovedkontor i Oslo, Norge. Ved oppstarten sommeren 2017 hadde Orkla Summer Academy fokus på digital markedsføring fordi dette er et nøkkelområde for Orkla. Programmet ble en suksess og er nå blitt utvidet og dekker flere områder.

Unge talenter i Orkla
Unge talenter i Orkla

Vi har valgt å kalle vårt internship-program for «Orkla Summer Academy» fordi det gir assosiasjoner både til en morsom sommerleir og høyere bedriftsutdannelse. Vi ønsker at programmet skal være morsomt for all interns’ene, i tillegg til at det skal gi nyttige resultater som vi kan bruke videre i vår virksomhet. Orkla er godt kjent for akademiene, som for eksempel Orkla Brand Academy og Orkla Production Academy, og vi ønsket derfor at navnet skulle være i tråd med eksisterende læringstilbud.

Hva slags internships har vi?

Vi tilbyr 8 til 10 ukers betalt internship fra juni til august i følgende fagområder:

  • Digital markedsføring og Brand Management
  • Human Resources
  • Finans
  • Produksjon og utvikling
  • Kommunikasjon
  • Innkjøp

Hva er annerledes med vårt internship-program?

Alle ledere som ønsker å ansette interns må ha minst to interns per område. Store deler av arbeidet skal være basert på gruppeprosjekter med gode, åpne diskusjoner.
Vi vektlegger:

  • hyppige, konstruktive tilbakemeldinger
  • tett samarbeid mellom Orkla-interns
  • arbeid med relevante bedriftscases
  • nettverksbygging med ledere.

Vi ønsker å gi våre interns et realistisk bilde av hvordan det er å jobbe i Orkla, og å gi dem en mulighet til å sette teorier fra skolebenken ut i praksis.

Hvordan kan jeg søke?

Vi rekrutterer sommer-interns ila høsten og følger samme ansettelsesprosess som til våre vanlige, faste stillinger. I november blir et utvalg av søkerne invitert vi til en evalueringsdag der vi tar en endelig beslutning om hvem vi skal ansette.

 

Sigrun Myhrvold
Sigrun Myhrvold

Tilbakemeldinger fra to av våre sommer-interns:

Jeg har vokst på så mange måter, både profesjonelt og personlig sett, gjennom ting som jeg har lært, forbindelser jeg har fått, og de mange mulighetene som jeg har blitt gitt meg gjennom denne stillingen.

Sigrun Myrhvold, Orkla Summer Intern 2017

Min sommer hos Orkla var virkelig inspirerende. Vi var totalt seks praktikanter fordelt på tre hovedprosjekter. Min partner og jeg jobbet i New Business Development-delen av Orkla Home and Personal Care. Vi fikk et bestemt kundeproblem og en innovasjonsstrategi med mål om å komme opp med en nyskapende løsning. De to første ukene ble brukt på problemløsing, og til å finne de kjerneproblemene som førte til en bestemt atferd blant forbrukerne. Siden både partneren min og jeg er interessert i forstyrrende teknologi, brukte vi mye tid på å undersøke ulike mulige teknologiske løsninger, og bestemte oss for Natural Language Processing i form av en chatbot. Vi jobbet uavhengig fra starten, men hadde møter med vår veileder annenhver uke for å sikre at vi var på rett spor. Prosjektet ble presentert både på StartUpLab ved Forskningsparken og Orkla seniorer. Opplevelsen av å drive vårt eget innovasjonsprosjekt har gitt meg nøkkelinnsikt i virksomhetsinnovasjon, fra start til kostnadsestimering.

Benjamin Aanes, Orkla Summer Intern 2017